Bronsålder
29 platser

Visa på karta

Odensrör

Bronsåldern omfattar tiden cirka 1 800 f v t till 500 f v t. Perioden har avsatt tydliga spår i landskapet. De stora gravarna i form av högar och rösen finns på många platser. Brons användes mest i rituella sammanhang.

Läs mer om bronsåldern på Öland  här

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb