Minnesmonument
9 platser

Visa på karta

Minnesmonument för Drottning Victoria

Händelser av betydelse på Öland som högtidlighålls genom att placera ut någon form av monument.

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb