Anna Rydstedt-stigen

Poeten Anna Rydstedt föddes i Ventlinge 1928. Anna studerade i Lund och arbetade som folkhögskolelärare i bl a Eslöv och Stockholm. Hon återvände varje år till födelsegården, som hon också övertog. Hon gav ut åtta diktsamlingar. Anna är begraven vid Ventlinge kyrka. Hennes poesi  är av existentiell och etisk natur med geografisk förankring i hennes hembygd.

Stigen är en litterär stig som börjar vid Ventlinge kyrka och en informationstavla om Anna Rydstedt-sällskapet som anordnade stigen 2016. Den passerar hennes grav på kyrkogården och hennes födelsegård varefter den fortsätter ner till Kalmarsund. Utefter vägen finns diktstolpar med Annas dikter och konstverk som tillägnats Anna. Vid infotavlan finns broschyr över stigen.

Källa: Anna Rydstedt-sällskapet

Här finns en Google-karta över stigen

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb