Bruddesta fiskeläge

Bruddesta fiskehamn tillhör troligtvis den grupp av byfiskeplatser, som uppstod i början av 1800-talet. De nio bodarna ligger på rad längs med stranden. Flertalet är uppförda i kalksten med vasstak och samtliga är enrummiga. Mellan bodarna och vattnet finns flera spel för uppdragning av båtarna. Bakom bodarna ligger stenmursomgärdade garnhagar med torkställningar för näten. Bodarna berättar om den nordöländske bondens dubbla verksamhet som jordbrukare och fiskare. Fiskebodarna är byggnadsminne.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Vid fiskeläget finns Kalk-Nisses källa

Platsen är en del av stenkusten.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb