Dammvall vid Kritmossen

Detta är en drygt 100 m lång gammal vall för att dämma vatten som kommer från Kritmossen uppströms. Vallen är av skalmurskonstruktion med 0,5-1 m kalkstenshällar lagda i 10-15 skift och med fyllning av kalkstenar. Enligt uppgift från ortsbor skall här funnits en skvalkvarn. Inga spår av denna finns nu att se.

Vid sidan om vallen finns två kvadratiska stenbyggnader uppförda av 0,2-1 m kalkstenshällar i kallmur. Enligt uppgift är stenbyggnaderna kvarlämnade varulager av kalkstenshällar s k "palmar" upplagda på detta sätt.

Örnkulleleden går över vallen.

Källa: Fornsök (Riksantikvarieämbetet)

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb