Gråborg

Gråborg är Ölands största fornborg och även en av Sveriges största anläggningar i sitt slag. Liksom Ismantorps borg är den belägen centralt på ön. Borgen har tidigare benämnts Backaborg, men denna benämning har efter hand flyttats över till den närliggande byn Borg. Borgmuren omsluter en yta på 210 x 160 meter och ringmurens höjd varierar 4-7 meter. Murens ursprungliga höjd har uppgått till cirka 8-10 meter med en tjocklek på cirka 10 meter. I nordväst finns en port med ett medeltida valv som förstärkt med kalkbruk. Borgen har tidigare haft ytterligare två portar, en i norr och en i söder. Enligt äldre källor har den befintliga porten tidigare krönts av ett mindre torn, även den södra porten har haft ett torn.

Bönderna i byn har under lång tid odlat inne i borgen. Borgmurens utseende skiljer sig till viss del från övriga fornborgar, genom sin förmodligen ursprungliga lodräta innersida, som påbyggts under medeltiden och fått det karaktäristiska avsmalnande murkrönet. Utanför den nordöstra och östra delen av muren finns en svag försänkning som troligen utgör resterna av en vallgrav. Ursprungligen har vallen ha varit något lägre här och en vallgrav får därför en logisk förklaring. Gråborg jämförs ofta med Eketorps borg som också använts under en lång tid. Den har anlagts under järnålder men spelat roll långt in i historisk tid. Man vet att borgen fortfarande användes under kriget mot danskarna 1677. Några arkeologiska undersökningar som mer noggrant bekräftat borgens ålder och utveckling finns inte. På 1920-talet undersöktes bland annat portarna och nyligen har en begränsad undersökning gjorts, som dock inte omfattat de djupare kulturlagren.

Borgens betydelse under medeltid har utan tvekan varit ansenlig och bekräftas delvis av det ganska omfattande lösfyndsmaterialet, där det medeltida materialet överväger. Borgens funktion har troligen förändrats från en försvarsborg i riktning mot handelsplats och kanske ett slags administrativt centrum. När borgen 1450 tillhörde Vadstena kloster skattades i salt, vilket tyder på handelsaktiviteter.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Vid borgen ligger S:t Knuts Kapell. En vandringsled, Mittlandsleden, går förbi borgen i Mittlandsskogen och förbinder Gråborg med bl a Ismantorps borg och Rönnerums fornby. Gråborg ligger vid Borgs by.

Innan borgen kan man gå till vänster ut i de mycket välhävdade lövängarna, Borgs ängar och rasta vid en väl utrustad rast/grillplats

Här kan du se Gråborg i en flygbild från Lantmäteriets webkarta

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb