Holmebodar

Växtlokal

Mellan de höga klapperstensfälten på västra sidan av Ölands norra udde i norr och Neptuni åkrar i söder ligger ett lite mer låglänt område med obetad stenstrand. Vinterstormar gör att stränderna inte växer igen trots ohävden. Få besökare hittar ner till området.

Speciella arter: Ölands enda lokal för klibbglim. Rika bestånd med bunge och strandsnärja.

Längs stranden växer smultronklöver, klöverärt, strandkrypa, strandvänderot, strandgråbo, puktörne, stor sötväppling, spikklubba, kustarun, dvärgarun, gulkämpar, daggsvingel och kalkmolke. Närmast havet växer strandaster, havssälting, salttåg, blåsäv och havssäv.

Här finns en karta över de växtlokaler som finns i boken "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening):

Säsong: Klibbglim och strandsnärja blommar i början av juli.

Källa: Ölands Botaniska Förening

 

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb