Lerkaka linbasta

Linbastan i Lerkaka är den enda bevarade på Öland. Linbastan är ett torkhus för lin. Det uppfördes under 1700-talets senare hälft och var i bruk fram till 1920-talet. I linbastan finns föremål och verktyg som hörde till linberedningen.

Källa: Svenska Pärlor - Öland. Svenska turistföreningen och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb