Minnessten efter ångaren Rutlands förlisning

På kyrkogården vid Persnäs kyrka står en minnessten efter besättningsmän på ångaren Rutland som förliste i Kalmarsund 1899. Fartyget drev i land vid Gillberga. På stenen står "Här hvilar fem man af ångaren Rutlands besättning förlista år 1899"

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb