Persnäs gamla kyrkväg

Persnäs kyrka har en valvad port i norr och stigen som utgår därifrån leder rakaste vägen till prästgården. Det är en är ca 800 meter lång vandringsled, som tidigare varit igenvuxen men nu har röjts och skyltats upp. Leden går förbi åkrar, genom lundar och hagar.

Här kan du se leden i en karta:

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb