Smedjan i Borgs by

Den gamla smedjan i Borgs by ligger vid parkeringsplatsen när man besöker Gråborg.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb