Orkidéer

Blodnycklar

Vetenskapligt namn: Dactylorhiza incarnata var. cruenta

Blommar mellan vecka 21 och 26.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Blodnycklarna är mindre vanliga och växer i våtmarker lite blötare än ängsnycklarna. De står gärna ute bland agtuvor och spikblad. Man ser dem även på fuktängarna tillsammans med ängsnycklarna. Det är en nära släkting till ängsnycklar och vaxnycklar (alla tre är varieteter av samma art).

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Blodnycklar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb