Orkidéer

Jungfru Marie nycklar

Vetenskapligt namn: Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Blommar mellan vecka 23 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Förekommer sparsamt i skuggiga och fuktiga skogsmarker.

Jungfru Marie nycklar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb