Orkidéer

Knärot

Vetenskapligt namn: Goodyera repens

Blommar mellan vecka 28 och 33.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Växer sällsynt  i tallskog.

 

Knärot hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb