Orkidéer

Ängsnattviol

Vetenskapligt namn: Platanthera bifolia ssp. bifolia

Blommar mellan vecka 25 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Växer på frisk ängsmark, såväl kalkrik som kalkfattig. Nära släkting till skogsnattviol (underarter).

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Ängsnattviol hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb