Orkidéer

Skogsnattviol

Vetenskapligt namn: Platanthera bifolia ssp. latiflora

Blommar mellan vecka 25 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Växer på bördig, väldränerad skogsmark. Nära släkting till nattviol (underarter).

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

 

Skogsnattviol hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb