Övriga växter

Tulkört

Vetenskapligt namn: Vincetoxicum hirundinaria

Förekomst: Allmän

Växer på öppen, torr, näringsrik mark, klippor, steniga backar, kalkhällmarker, bryn, strandvallar. Giftig.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb