Träd och buskar

Benved

Vetenskapligt namn: Euonymus europaeus

Förekomst: Allmän

Buske som växer i lövskogar, bryn och snår. Blommor vitgröna. Fruktkapsel på hösten vackert röd och gul.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb