Alvar
35 platser

Med 'alvar' menas de flacka hällmarker som förekommer på hård kalkbergrund på några ställen i…

Visa på karta

Skogsby alvar

Med 'alvar' menas de flacka hällmarker som förekommer på hård kalkbergrund på några ställen i världen. Alvarmarkerna på Öland är ett resultat av en mångtusenårig samexistens mellan människans brukande och de naturliga förutsättningarna. Alvaret är en livsmiljö för ett stort antal växter och djur – många mycket ovanliga på andra håll.

Alvarmarkerna kännetecknas av att de

  • saknar eller endast har ett tunt jordtäcke,
  • har kraftigt växlande tillgång på vatten,
  • har ett hårt klimat och
  • har en säregen växt- och djurvärld.

Alvar liknande de öländska finns på öarna med kalkberggrund i Östersjön, främst på Gotland, Dagö och Ösel, men små områden finns också i Västergötland.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb