Fågellokaler
140 platser

… Här visas intressanta fågellokaler. Lokalerna är främst hämtade från boken "Ölands fågellokaler…

Visa på karta

Färjestadens dämme

Här visas intressanta fågellokaler. Lokalerna är främst hämtade från boken "Ölands fågellokaler" Ölands Ornitologiska Förening (2020).

Finns att köpa på Naturbokhandeln i Stenåsa

Sockenkartor över bra fågellokaler

Ås socken

Gräsgårds socken.

Löts socken

Här finns en lista över lokaler där det finns en artlista över observationer den senaste veckan.

 

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO