Fornlämningar
241 platser

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält…

Visa på karta

Gravfält söder om Skogsby

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält och kvarnar. I kulturminneslagen anges vad som är en fast fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet. Fasta fornlämningar ska vara lämningar efter människors verksamhet under forna tider, de ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna. Vi har tagit med de mest kända men har ambitionen att utöka antalet med fler. 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb