Treudd
9 platser

Treudd är en förhistorisk stensatt grav i form av en tresidig stensättning med markerat insvängda sidor. Gravarna är ofta tomma vilket antyder att de ibland kan ha varit enbart av kultisk betydelse. Gravar av denna typ är från äldre och yngre järnåldern.

Visa på karta

Treudd på Ottenby gravfält

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb