Naturreservat
84 platser

Visa på karta

Karlevi norra och södra alvar

Platser/områden där Länsstyrelsen eller kommunen inrättat ett särskilt skyddat/vårdat område från natursynpunkt. Här finns ofta informationstavlor, parkering och särskilda strövstigar, men inte alltid. Här finns också den enda nationalparken, Blå Junghfrun, som har anknytning till Öland.

I texten för många av reservaten finns en länk till en Google-karta där du kan se reservatsgränser, infoplaters, parkeringsplatser m m. Du kan följa med i kartan när du förflyttar dig om du tillåter Google att se var du är (blå prick=din position).

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb