Naturreservat
87 platser

Platser/områden där Länsstyrelsen eller kommunen inrättat ett särskilt skyddat/vårdat område från…

Visa på karta

Ryds naturreservat

Platser/områden där Länsstyrelsen eller kommunen inrättat ett särskilt skyddat/vårdat område från natursynpunkt. Här finns ofta informationstavlor, parkering och särskilda strövstigar, men inte alltid. Här finns också den enda nationalparken, Blå Junghfrun, som har anknytning till Öland.

I texten för många av reservaten finns en länk till en Google-karta där du kan se reservatsgränser, infoplatser, parkeringsplatser m m. Om du öppnar kartan i fullformat kan du även följa med i kartan när du förflyttar dig om du tillåter Google att se var du är (blå prick=din position). Ibland kan din telefon i stället visa en google-karta du använt tidigare p g a den cachning som sker i mobiler. Detta sker dock inte i dator/desktop som alltid hämtar nya uppgfifter.

För att se info om service i reservat håller vi även på att lägga in Naturvårdsverkets reservatskarta. Du kan öppna den för hela Öland med denna länk.

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb