Båden

Fågellokal

Detta är en sällan besökt fågellokal eftersom den 2 km långa vägen ner till kusten vid Åkerby är avstängd för biltrafik. Båden är en liten halvö som som omges av en mosaik av betade och obetade strandängar och en liten våtmark. Landskapet genomkorsas av stenmurar.

Lokalen är en viktig häckplats för andfåglar, främst simänder. Alla på Öland förekommande arter häckar utom möjligen stjärtand. Bland vadarna är det tofsvipor och rödbenor som är vanligast, men skärfläckor ses ofta.

Under senhösten attraherar områden med mållor allehanda tättingar, som vinterhämpling och gråsiska.

Vinterhämplingar Foto: Stefan Svenaeus

Vinterhämplingar ses på hösten

Snösiska är iakttagen här, liksom rariteter som rödhalsad gås, rödhuvad dykand, svarthuvad mås, korttålärka, videsparv och citronärla.

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb