Borgholms kyrka

Borgholms stad, grundlagd 1816, saknade länge kyrka. Stadens innevånare hörde förts till Räpplinge, från 1777 till Köping. Först 1879 fick Borgholm egen kyrka. I öster finns kyrkan och i väster församlingshem. Kyrkan fick sitt inre utseende i modernismens stil vid en ombyggnad 1960-61.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb