Gillberga

Gillberga är en välbevarad nordöländsk by med de äldsta byggnaderna från tidigt 1800-tal. Byn är uppdelad i två bydelar, Norrbyn och Sörbyn. Den senare är en radby, men moderna hus har tillkommit vid sidan av den äldre bebyggelsen. Bland stenladorna finns de med vasstäckta tak och dösade hörn. Till den sydligast belägna gården, som är renoverad i gammal stil, finns en tvåvånings parstuga och en större manbyggnad på hög källarfot. Gården har renoverats av konstnären Sture Lundgren.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Bynnamnet skrivs på 1300-talet Gilbergum och 1539 Gilberge. Förleden i bynamnet är sannolikt gil = klyfta.

Källa: Ortnamn på Öland, Göran Hallberg

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb