Gullehamns gravfält

Vid Gullehamn finns flera gravfält i Litorina-vallen i sluttningen ner mot havet. Ett ligger norr om vägen ner till Gullehamn (Alböke 27:1). Söder om vägen finns ett kombinerat gravfält och boplatsområde (Alböke 115) där det gjorts utgrävningar 2016. Då hittade man ett skelett i en flatmarksgrav. Man hittade stolphål, härdar och gråsvarta/sotiga fläckar mot ljusare sand/grus eller i omgivande kulturlager. I flera schakt iakttogs fetsvarta kulturlager med talrikt innehåll av skärvsten och djurben.

Sammanlagt beskrivs området innehålla ett 60-tal gravar, flertalet runda stensättning som oftas är övertorvade så att stenarna inte är tydliga. I vissa finns en grop i mitten från en trolig plundring. En skeppssättning finns också i området (Alböke 25:1). 

Gravarna ligger vackert på en sluttning ner mot havet. De omges av ny och gammal stentäkt.

I denna Google-karta kan du se fornlämningar och gravfält i området:

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb