Hässelby borg

Detta är en liten, cirkelrund försvarsmur med inre mått 67-68 m. Muren är raserad och av obetydlig höjd. En igenfallen ingång finns i sydväst. Borgen har tidigare varit odlad. Vid undersökningar har ett verkstadsområde påträffats med två järnugnar, slagg och spår av annan metallhantering. De äldsta fynden tar oss tillbaka till förromersk järnålder, men borgen lär ha använts in i romersk tid. 

Källa: Ölands forntida borgar, Mårten Stenberger och Ölänsk Bygd 1976

Vid besök i juni 2014 betade ett antal får i borgen. Innanför de nerrasade murarna var det därför välbetat.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb