Noaks ark

Omedelbart väster om landsvägen Högsrum-Gärdslösa ligger på Karums alvar ett större gravfält från äldre järnåldern med ett 70-tal synliga lämningar. Särskilt de rektangulära stensättningarna med resta hörnstenar är prydliga. En 26 meter lång skeppssättning markerad av liggande stenar och spantindelning tvärsöver skrovet kallas Noaks ark. I skeppssättningens mitt finns en klumpsten som kan markera en mast (?). Denna gravform kan antingen tillhöra yngre bronsålder eller yngre järnålder.

Källa: Ulf-Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt

Noaks ark ligger inom Karums naturreservat.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO