Lopperstads sjömarker

Växtlokal

I Lopperstads sjömarker finns betade torrängar, kalkfuktängar och havsstränder. Här har gått betesdjur i mer än 2000 år. Det speciella är de många orkidéerna. Bästa säsong är juni - halva juli.

I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening beskrivs dessa marker närmare. 

I denna karta kan du se var de intressantaste växterna finns:

 

Orkielokal

Här finns många olika orkidéer t ex brudsporre, vaxnycklar, blodnycklar, ängsnycklar, flugblomster, tvåblad, grönvit nattviol, ängsnattviol, krutbrännare och johannesnycklar

Källa: Ölands Botaniska Förening

 

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb