Mätpunkt i Smedby

Stenpelarna i Smedby användes vid inmätning av triangelpunkter för kartläggning av Sverige.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb