Navet - Infoplats om geologi

Navet är en kunskaps- och informationsplats om geologi där du finner en tidsaxel, en pyramid som bl.a. visar hur stenlagren ligger i naturen, kalksten och alunskiffer och andra stenarter, fossilstenar, stenar att känna på, informationstavlor över Cementas tillverkning, kalkstensproduktionen, Bergstigen och den lokala 300 – åriga industrihistorien.

Vid Navet kan du knacka fram en egen fossilsten på utvald plats. Annars är detta förbjudet enligt lag. Du kan se äldre tiders verktyg för kalkstensbrytning, en stenhyvel, spela luffarschack och du kan ha med dig fika och slå dig ned vid stenborden i lummig natur och betrakta de väldiga rödfyrshögarna från äldre tiders bränd alunskiffer.

Källa: Södra Möckleby Hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb