Södra Möckleby gamla mejeri

Sydvästra Ölands Mejeriförening bedrev verksamhet åren 1909-1940. Mejeriet i Södra Möckleby var ett rent smörmejeri. Några kylmaskiner fanns inte utan man skaffade is som sågades i näraliggande kärr och las sedan i sågspån. När mejeriet upphörde i september 1940 skickades mjölken dels till Kastlösa, dels till Gräsgård.

Man hade besvärlig konkurrens från Cementbolaget, som ägde Degerhamns gård där arrendatorn hade ett s k mjölkarrende, vilket innabar att gårdens folk fick köra ut mjölk till de anställda vid bruket. Cementbolaget tog ett pris på mjölken som var 25 % lägre än mejeriets. 

Du kan läsa mer om mejerihanteringen på Öland här.

Källa: Öländsk Mejerihantering 100 år (885-1985)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb