Stora Rörs gamla gästgiveri

År 1726 fick Henrik Ulfvenklou privilegium på färjeplatserna i Skäggenäs (som han ägde på smålandssidan) och Stora Rör. Mat- och ölförsäljning till resande utvecklades till värdshus och senare till gästgiveri vid sekelskiftet 1700/1800. Här skjutsades till gästgiverierna i Borgholm, Lerkaka och Isgärde. Gästgiveriverksamheten upphör i slutet av 1920-talet.

Bestämmelserna om gästgiverier stadgades i 1649 års gästgiveri- och skjutsförordning. Vad som gällde för gästgiverier och skjutsstationer kan du läsa här.

Källa: Gästgiverier och skjutsstationer : Kalmar län 1649-1933, Kaj Kjellström 2012

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb