Tujaskogen

Beståndet av jättetuja planterades 1878 av jägmästare J E Boman. Hans idé om att använda tujan för skogsproduktion slog inte in men satsningen blev ändå lönsam bl a som turistattraktion, eftersom beståndet har rönt stort intresse. Beståndet har dock skadats av stormar och idag återstår endast enstaka träd. En restaurering pågår av ett yngre tujabestånd. 

Här finns rastplats och torrtoalett. Tujabeståndet ingår i Ekopark Böda.

Källa: Sveaskog

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb