Vandring i Lindreservatet

Man kan gå en uppmärkt vandringsslinga i Lindreservatet öster om Byxelkrok bland ädellövskogar, tallskog, öppna betesmarker, alvar, kärr och örtrika slåtterängar.

Om man gör en liten avstickare kan man hitta den övergivna järnåldersbyn Ebberskog. Den är dock inte utmärkt i terrängen men du kan se den i nedanstående Google-karta över vandringen (gul linje)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb