Gräs, halvgräs och tågväxter

Darrgräs

Vetenskapligt namn: Briza media

Förekomst: Allmän

Darrgräs är lätt att känna igen på de hjärtformade, plattade småaxen som hänger på långa tunna grenar. Darrgräs är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer i fuktiga ängar, i beteshagar och på stränder. Darrgräset gynnas av bete och slåtter. Vid gödsling försvinner darrgräset, utkonkurrerat av andra växter.

Sitt svenska namn darrgräs har den fått då småaxen darrar vid minsta vindpust. Eftersom det darrade var det enligt signaturläran verksamt som botemedel mot frossa och feber.

Gamla svenska namn är dallergräs, skälvegräs, febergräs och bävegräs.

ARTFAKTA

Darrgräs hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb