Gräs, halvgräs och tågväxter

Tofsäxing

Vetenskapligt namn: Koeleria glauca

Förekomst: Sällsynt

Tofsäxing förekommer endast i Skåne, Blekinge, Öland och på Gotska Sandön. Den växer på sandfält och annan torr och sandig, ofta kalkhaltig mark. Den är karaktärsväxten på den speciella biotopen sandstäpp, som uppstår på områden med hög värmeinstrålning och låg nederbörd. Marken består av kalkrik sand och saknar ett mullskikt. Biotopen kräver återkommande omrörning av ytskiktet så att kalkrik sand åter exponeras.

Arten blommar i juni-juli. 

Artnamnet glauca kommer av latinets glaucus (blågrå) och syftar på bladens färg. Släktnamnet Koeleria hedrar den tyske professorn Georg Ludwig Koeler (1765-1807).

Tofsäxing hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO