Orkidéer

Flugblomster

Vetenskapligt namn: Ophrys insectifera

Blommar mellan vecka 21 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Flugblomster är mindre vanlig. Den växer på kalkrika fuktängar.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

ARTFAKTA

 

Flugblomster hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb