Orkidéer

Johannesnycklar

Vetenskapligt namn: Orchis militaris

Blommar mellan vecka 19 och 25.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Johannesnycklar är allmän på Öland och växer i såväl friska älväxingängar som på torrare ängsmark. Bryn av olika slag och ljusa ängsartade skogar tillhör också dess växtmiljöer. Arten är kulturgynnad och kan etablera sig  på övergivna åkrar och obetade betesmarker. Vid diken och vägar kan den också uppträda med storvuxna exemplar.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

 

Johannesnycklar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO