Orkidéer

Ängsnattviol

Vetenskapligt namn: Platanthera bifolia ssp. bifolia

Blommar mellan vecka 22 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Växer på frisk ängsmark, såväl kalkrik som kalkfattig. Nära släkting till skogsnattviol (underarter).

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

På Öland kallas nattviol nattfela

Ängsnattviol hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO