Orkidéer

Skogsnycklar

Vetenskapligt namn: Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Blommar mellan vecka 23 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Ganska vanlig i frisk-fuktig gärna kalkhaltig mark, såsom fuktskogar, snår, strandkärr m m. Den är nära släkting till Jungfru Marie nycklar, som är sparsamt förekommande på Öland (båda är underarter inom samma art). 

Källan: Den nya nordiska floran

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Skogsnycklar hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO