Ormbunkar, lavar, mossor

Masklav

Vetenskapligt namn: Thamnolia vermicularis

Förekomst: Tämligen allmän

Masklav förekommer på marken i fjälltrakterna samt på alvarmarker på Öland och Gotland, där man antar att den är en relikt från istiden. Du hittar den på Stora alvaret

Masklav har aldrig observerats med någon form av sexuell förökning. Den kan inte producera några sexuella sporer. Den har heller aldrig observerats med någon typ av specialiserad asexuell förökning. Den är spridd på både det norra och södra halvklotets mer eller mindre alpina områden. Hur detta utbredningsmönster kommit till är något av en gåta.

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO