Ormbunkar, lavar, mossor

Murruta

Vetenskapligt namn: Asplenium ruta-muraria

Förekomst: Tämligen allmän

Murruta är en liten och lågväxt, tuvad ormbunke som bara blir decimeterhög. Bladen är övervintrande. Den påträffas i karstsprickor på Stora alvaret, på blockytor, murar och byggnadsverk. Den växer på kalkhaltigt underlag. 

Murruta förekommer sällsynt i nästan hela landet, men är vanlig på Öland och Gotland. 

Släktnamnet Asplenium kommer av latinets splen (mjälte) och syftar på att avkok på bladen i äldre tid använts mot besvär i lever och mjälte. Artnamnet ruta-muraria kommer av Ruta som är det vetenskapliga namnet på släktet vinrutor och latinets murus (mur). Namnet syftar på växtplatsen och bladens likhet med vinrutans (Ruta graveolens) blad.

Murruta användes förr som hostmedicin, särskilt för barn. 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb