Ormbunkar, lavar, mossor

Svartbräken

Vetenskapligt namn: Asplenium trichomanes

Förekomst: Tämligen allmän

Svartbräken påträffas mest i karstsprickor (sprickor i kalkstenen) på alvaren. Den är inte kalkbunden utan förekommer även på kalkfattiga bergarter.

Svartbräken hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb