Örter (utom orkidéer)

Alvargräslök

Vetenskapligt namn: Allium schoenoprasum var alvarense

Blommar mellan vecka 19 och 39.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Allmän

Alvargräslök är en varietet av gräslök. Den finns spridd på Öland på hällmarksalvar. Den har förmåga att växa på tunna, dåligt dränerade, snabbt uttorkande finjordar på hällarna. Man ser den också på tunt vittringsgrus. Alvargräslöken anses vara en ursprunglig, vildväxande varietet. Den är känd bara från Öland och Gotland.

Släktnamnet Allium användes som namn på vitlök redan av de gamla grekerna. Artnamnet schoenoprasum kommer av grekiskans skhoinos (säv, tåg) och prason (lök). 

Gräslöken har använts sedan medeltiden för botande av olika krämpor. Alvargräslöken är inte lika saftig men har trots det haft betydelse för folkhushållet på Öland i gamla tider, bl a genom ett rikt innehåll av C-vitaminer. "Ölänningen brukar att av honom koka kål om vårtiden" skriver Linné. Kål kallades alla ätbara gröna blad.

 

Alvargräslök hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO