Örter (utom orkidéer)

Alvarmalört

Vetenskapligt namn: Artemisia oelandica

Förekomst: Mindre allmän

Alvarmalört förekommer bara på Öland. Den växer på torr kalkrik mark, till exempel i gräsmarker och på alvar.

Här kan du se utbredningen på Öland (Karta från Artportalen).

Du kan se den vid besök på Stora alvaret.

Alvarmalört är fridlyst

 

Alvarmalört hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb