Örter (utom orkidéer)

Bitterfibbla

Vetenskapligt namn: Picris hieracioides

Förekomst: Sällsynt

Bitterfibbla förekommer tämligen allmänt i Skåne och på Gotland, men kan också sällsynt eller tillfälligt påträffas i andra landskap. På Öland finns den på några få lokaler. Ca 1 km norr om stenindustrin i Sandvik växer den i slänten mot havet. Där gjordes det första fyndet av bitterfibbla på Öland 2011. Den har sannolikt kommit med frakter till stenindustrin från Gotland.

Den växer på torr gräsmark, i backar och vägkanter. Den vill ha kalkhaltig mark.

Bitterfibbla smakar bittert.

Bitterfibbla blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är upp till tre centimeter breda och sitter i kvastlik ställning. Den har rödfärgade kantblommor. Den är grov och styvhårig, vilket gör att den knappast kan förväxlas med andra arter. 

Släktnamnet Picris kommer av grekiskans pikros (besk), namnet användes som ett växtnamn redan av Aristoteles. 

Bitterfibbla hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb