Örter (utom orkidéer)

Blodrot

Vetenskapligt namn: Potentilla erecta

Förekomst: Allmän

Blodrot är en flerårig, nästan kal ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Jordstammen är grov, vedartad, och blir röd vid snittning, vilket givit arten dess namn. Bladen är oskaftade, trefingrade med grovtandade småblad och blanka och gröna på båda sidorna. 

Blodrot blommar från juni till augusti med små gula blommor. Blommorna är centimeterbreda med fyra gula kronblad som har en orangegul fläck vid basen. Blodrot skiljs från de flesta andra arter i släktet fingerörter genom sina kala, mörkgröna, oskaftade blad samt sina fyrtaliga blommor.

Blodrot är allmän och förekommer i nästan hela landet, utom i de nordligaste delarna. Den växer på fuktig mark, i skogsmark, myrar, kärrkanter och hyggen.

Blodrotens rot (jordstammen) är röd som blod inuti, vilket enligt den gamla signaturläran betyder att den är verksam mot blödningar. Den har verkligen denna effekt eftersom den innehåller upp till 25 % garvämnen, vilket ger den en starkt sammandragande och läkande verkan. Eftersom den dessutom motverkar inflammationer har den haft stor användning inom både folklig och vetenskaplig medicin. Örten kallades tormentilla, som betyder smärtstillande.

Blodroten användes i antikens medicin och omnämns första gången i svenska källor under sen medeltid. Roten har även tjänat som rött färgämne, framförallt vid färgning av skinn och läder.

 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb