Örter (utom orkidéer)

Buskviol

Vetenskapligt namn: Viola hirta

Förekomst: Allmän

Buskviol är en sydlig art som förekommer från Skåne till Uppland med stora utbredningsluckor. Den är ganska vanlig i de flesta områden och växer i skogsbryn och backar på torr kalkpåverkad mark.

Buskviol blommar i april-maj med tämligen stora blommor som sitter på skaft direkt från jordstammen. Blommorna är nästan helt doftlösa, ljust blåvioletta med lila sporre och har två uppåtriktade och tre nedåtriktade kronblad.

Artnamnet hirta kommer av latinets hirtus (raggig, grovt hårig) och syftar på att arten är hårig. Släktnamnet anses vara besläktat med grekiskans ion (äldre vion). Namnet ska syfta på att Zeus skapade violen för att mata sin älskade Io som han förvandlat till en ko.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb